Privacy Wet en AVG

Sinds 25 mei 2018 is het verplicht voor ondernemers om de privacyverklaring op je website te vermelden. Wij zullen ten alle tijden er voor zorgen dat de binnengekomen gegevens strikt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en bewaard. Niet langer dan noodzakelijk.

De privacyverklaring kun je hieronder lezen.

 

 

Privacy verklaring

Reflexologie Specilialist Eileen ter Koolt met naam Eileen Christina de Jong – ter Koolt, gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt vallen de websites www.Zen2youshop.nl en www.ReflexoloogEileen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens met betrekking tot een behandeling, zoals geschiedenis, anamnese, werkwijze.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eileenterkoolt@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling & bestelling
 • Verzenden van onze email nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Te analyseren hoe bezoekers van onze website gebruikmaken, zodat we de website kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • Surfgedrag over verschillende websites te volgen waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Bij behandelingen worden de gegevens verzameld die nodig zijn om zo tot een juiste behandeling te kunnen komen. De gegevens die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn het ziekte verloop, de geschiedenis van de patiënt, de behandelwijze. Deze gegevens zijn nodig om zo tot een goede behandeling te komen.
 • Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestelgegevens (naam, adres, email)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Uiterlijk 1 jaar na afmelden worden je gegevens volledig uit ons systeem verwijderd.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.
Deze gegevens worden verwerkt in Google Analytics. Dit is alleen anoniem indien je de cookies niet accepteerd. Het IP-adres is leesbaar voor Google Analytics
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten.
Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten.

Behandelgegevens worden 7 jaar bewaard na de laatste behandeling. Dit om zo een duidelijker beeld te hebben van de complete ziektegeschiedenis en hier op in te kunnen spelen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Zen2youshop.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt deze jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

 

Mijnwebwinkel: zakelijk emailprogramma.
Mijnwebwinkel verzorgt de hosting van onze website.
De verzorging van de webshops is in eigen beheer.
Mollie: programma waarmee de betalingen verwerkt worden.
MailChimp en Mijnwebwinkel: opslag van email adressen voor het verzenden van nieuwsbrieven.
Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.
Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of een aankoop kunnen doen in de webshop.

Instagram: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwbrief en/of een aankoop kunnen doen in de webshop of een verwijzing krijgen naar de webshop.

Van de derde partijen is het mogelijk om hun privacy verklaring te lezen. Ga hiervoor naar de desbetreffende websites.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Cookie-instellingen in je browser:
Daarnaast zijn er in je browser of op je apparaat mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

 

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zen2youshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@zen2youshop.nl. Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Contactgegevens

Reflexologie Specialist Eileen ter Koolt

t.a.v. Eileen de Jong – ter Koolt
Legakker 2

2632 AB Nootdorp
 

www.zen2youshop.nl

info@zen2youshop.nl
+31641319601

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 3 april 2018 en voor het laatst gewijzigd op 7 november 2022

Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met info@zen2youshop.nl.

Taalkeuze

Nederlands Nederlands English English
© 2014 - 2024 zen2youshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel